vendredi 3 novembre 2023

THE WALL


Le mur de séparation à Gaza,, doit disparaître
comme le mur de Berlin,afin que le peuple palestinien
puisse vivre en paix. ..

#resistpalestine..


 


Siz, zavallı ve acınacak insanlar,

siz sağduyudan yoksun halklar,
siz mutsuzluklarında direngen, erinçlerinde körgözlü uluslar, kazançlarınıza el konulmasına, tarlalarınızın yağmalanmasına, ata yadigarı evlerinizin soyulmasına göz göre göre boyun eğersiniz!
Sanki bunların hiçbiri sizin değilmiş gibi yaşarsınız.
Mallarınızın, ailelerınizin, yaşamınızın sadece yarısının size bırakılmasını büyük bir bahtiyarlık sayarsınız.
Ama bu zararın hepsinin, bu felaketlerin, nihayet bu yıkımın nedeni sayısız düşmanlarınız değildir, fakat hiç kuşkusuz tek bir düşmandır, kendi ellerinizle yarattığınız, uğruna göz kırpmadan savaşa gittiğiniz, onuru adına kendi yaşamınızı her an tehlikeye attığınız düşman.
Aslında, bu efendinin iki gözü, iki eli, bir gövdesi var, ve aranızdaki en önemsiz kişiden fazlası da yok. Sizden üstün yanına gelince:
Sizi mahvetmesi için ona kendi ellerinizle teslim ettiğiniz olanaklar!
Aranızdan biri olmasaydı, sizi gözetleyen hafiyeleri nereden bulabilirdi? Sizinkileri ödünç almamış olsa, size vurmak için bunca eli nasıl olurdu? Kentlerinizi çiğnediği ayaklar da sizin ayaklarınız değil mi?
Üzerinizdeki nüfuzu sizden kaynaklanmıyor mu?
Sizi soyan hırsıza yataklık etmeseydi, sizi öldüren katile suç ortağı olmasaydı, size ihanet etmeseydi, size böyle sıkıntı vermeye nasıl cesaret edebilirdi? Tarlalarınızı o soysun diye ekiyorsunuz; evlerinizi o çalsın diye döşüyorsunuz; oğullarınızı ona asker olsunlar diye, onları ölüme sürsün diye, açgözlülüğüne hizmet etsinler diye, onun intikamlanın cellatları olsunlar diye besliyorsunuz… O daha güçlensin diye, o daha katı olsun diye, ve tasmanızı daha kısa tutsun diye güçsüzleşiyorsunuz.
[ Etienne de la Boetıe ]


Tüm ifadeler:
Nejdet Aslan, Mark Ata ve 36 diğer kişi

HALLOWEEN...