vendredi 26 septembre 2014

mardi 23 septembre 2014

Taylan Özgür..


Bir ölü yatıyor
vurdular
kurşun yarası
kızıl karanfil gibi açmış alnında
İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda.
Bir ölü yatacak
toprağa şıp şıp damlayacak kanı
silâhlı milletimin hürriyet türküleriyle gelip
zaptedene kadar
büyük meydanı.

( Nazim Hikmet 'in turan emeksiz adlı bir öğrencinin beyazit'da,
polis kurşunuyla öldürüldügünde .bu olay üzerine kaleme aldigi şiirinden alinti. )