samedi 19 septembre 2009

JOURNÉE SANS VOITURE !..

BRÜKSEL'DE " ARABASIZ GÜN " !..
Her yɪl, Brüksel’de geleneksel olarak Pazar günleri düzenlenen
" Arabasɪz Gün "de, sabah 9’dan akșam 19’a kadar araba kullanmak yasak !..

RAMAZAN BAYRAMI !..FÊTE DU RAMADAN !..

ŞEKER ( PARA) BAYRAMI !..
(Fête du Sucre/Ramadan) suit la période
de 30 jours du jeûne du Ramadan

Les fêtes musulmanes sont considérées comme des jours où tous les ressentiments sont oubliés. Le premier jour de fête la famille se réunie autour d'un repas chez le parent le plus âgé. Les jeunes embrassent la main de leurs aînés, en retour ils reçoivent de la monnaie et aussi des bonbons et chocolats !..

vendredi 18 septembre 2009

EMEUTES A MOLENBEEK !..

Réaction d'un animateur de rue à Molenbeek :
C'est le Ramadan et nous sommes dans une période de privation... donc ça crée de la nervosité chez certains jeunes..et ajouter à cela un peu d' la fumette!..

MOLENBEEK TE ҪATIŞMA !..
Fas kökenli gençlerle, polis arasɪnda çɪkan olaylarda, 9 polis yaralandɪ !.. Sorumlu çevreler, olaylarɪn sebebini çoğu yabancɪ gencin, özellikle Ramazan aylarɪnda oruç tutmalarindan dolayɪ , çok sinirli olmalarina ve esrar içmelerine bağladɪ !
(Molenbeek belediyesinde oturan ,yabancɪ kökenlilerin çoğunluğunu, faslɪlar olușturmakta.)

@. !...

LES SANS PAPIERS !..

mardi 15 septembre 2009

ABD ‘DEN MÜSLÜMANLARA ĺFTAR YEMEĞĺ !...

BELҪĺKA’NIN AMERĺKA BAŞKONSOLOSLUĞUNDAN
MÜSLÜMAN TEMSĺLCĺLERĺNE ĺFTAR YEMEĞĺ !..

- Tamam güzelce yedik!..Söyleyin bakalɪm șimdі..
nerede saklanɪyor bu adam ?..
REPAS ISLAMIQUE A L'AMBASSADE AMERICAINE !..

IMMIGRES : LE RETOUR !

GERĺ DÖNÜŞ !..

dimanche 13 septembre 2009

ÊTRE OUVRIER !.. ĺŞҪĺ OLMAK !..

LE LICENCIEMENT DES OUVRIERS CONTINUE !..

Belçika’da ișçiler, fabrikalardan topluca ișlerinden atɪlɪyor!
Sadece Brüksel’de ișsizlik 1OO.OOO’leri aștɪ...
Anvers ve diǧer șehirlerde, fabrikalar tek tek kapanɪyor
Böyle giderse artɪk ișçilik te tarihe karɪșacak..

HALIS KÖKTEN (CDH) JETTE L' ÉPONGE !..

CDH PARTĺSĺ’NDEN ĺSTĺFA EDEN HALĺS KÖKTEN :
« 23 YILDA 23.000 DOSYA ĺLE ĺLGĺLENDĺM !.. »