samedi 27 juin 2009

CARICATURES ET CALLIGRAPHIE AU FESTIVAL COULEUR CAFÉ i


Her sene tam, 20.yɪldɪr üç gün boyunca Brüksel’in göbeǧinde kurulan büyük çadɪrlarda kutlanan ve, Avrupa’nɪn en büyük açɪk hava festivallerinden biri sayɪlan COULEUR CAFÉ festivalinde Coin d’Art derneǧi adɪna kurulan stand da Ismail Doǧan, bu senenin temasɪ olan, " kurakllɪk ve su " konusunu büyük boy karikatürlerle ișledi. Ayrɪca standɪmɪzɪ gezen ziyaretçilerin isimlerini de hat sanatɪyla yazma ve bu arada da çocuklara karikatür çizdirmeyi de ihmal etmedi!.