jeudi 19 novembre 2009

SIĞINMACILAR KAMPI !..

Brüksel’in göbeǧinde, sɪǧɪnmacɪlarɪ barɪndɪracak (kapatacak..) yer yokluǧundan, « Gare du Nord istasyonu » yakɪnlarɪndaki parkta çadɪrlara yerleştirmişler !..
Zaman deǧiști buralarda da dostlar !..Bu satɪrlarɪn yazarɪ da o zamanlarda ĺlticacɪ iken, Belçika’ya geldiǧimiz ilk anlar aklɪma geldi
Sene 1976, üç günlük uzun ve yorucu bir tren
yolculuğundan sonra Belçika’nɪn Valonya bașkenti
olan Namur șehrine gelmiștik..
Daha ertesi günü bütün çevreden komşular,
mahallenin rahibi vs..herkes bize yardɪm etmek
için adeta yarɪşɪyordu…
Şimdi ise ĺlticacɪlar, ya kapalɪ merkezlere,
ya da kamplara yerleştiriliyor…Bu yerler de ya,
havalanlarɪ ya da tren istasyon çevresine
kuruluyor ki , geri dönmeleri daha kolay olsun
Direnenlere ise ya polis copu, ya da yastɪkla
boǧma vs..gibi çirkin siddet uygulamalar..


Moi-même étant ancien Réfugié politique,

nous avons été très bien accueillis à l’époque (1976)
à notre arrivée en Belgique.
Nous avons été pris en charge le jour même de notre arrivée,

par les voisins, par un curé de la ville.etc
Le monde à bien changé…Tandis que maintenant les réfugiés,

on les enferme, on les déplace et pour finir on les chasse!….
(De préférence à proliximité des ’aéroports ou des gares…

Pour les décourager et ainsi faciliter leur départ !… )

mercredi 18 novembre 2009

LA COLONISATION JUIVE EN PALESTINE !..


FĺLĺSTĺN TOPRAKLARINDAKĺ YAHUDĺ YERLEŞĺM
BĺRĺMLERĺ HIZLA YAYILIYOR !..

KARĺKATÜR DERSLERĺ BAŞLIYOR !..

« COIN D’ART « DERNEĞĺ’NĺN DÜZENLEDĺĞĺ
2009-2010 senesi KARĺKATÜR KURSLARI ,
25 KASIM’DA BAŞLIYOR !!!..
Kurslarɪ , dernek sorumlusu çizer ĺsmail Doǧan verecek.
Kayɪtlar bașladɪ..7’den 77’ye herkese açɪk olan kurslarda, çizme teknikleri, espri bulma, tipleme, vs..işlenecek.
Daha geniş bilgi için : http://coindart.blogspot.com
Mail : coindart@gmail.com

TURQUIE VERS L'EUROPE !..


AVRUPA'YA DOĞRU !..

SAADET YALҪIN ҪĺZGĺSĺYLE !..