jeudi 18 décembre 2014

mardi 16 décembre 2014


Pakistan..

Pakistan'da Peshawar kentinde Talibanlar bir okula saldiri düzenleyerek, 132 çocuk olmak üzere tam 141 kisiyi öldürdüler....Yine Allah adina insanlar çocuklar öldürüldü !
Pakistan'da Peshawar kentinde Talibanlar bir okula saldiri düzenleyerek, 132 çocuk olmak üzere tam 141 kisiyi öldürdüler....
Lan allahin hayvanlari !.;Okuldan çocuklardan ne istediniz ?
hani Baris diniydi Islam...?
Talibanmis, Cihadistmis mis, yobazmis hepsinin cani cehenneme !..
Bana bir tane dinci örgüt gösteremezsiniz insana deger veren...
asip kesmek bogazlamak öldürmek bunlarin fitratinda var..
,insanlara, çocuklara allah adina zulüm çektiren, hepsi kana susamis , hasta, psikopat, hayatlari bes kurus etmeyen zavalli yaratiklardir...
Nefret ediyorum bu yaratiklarla ayni dünyada yasamaktan !
Inanciniz bu ise ;
Böyle hakkediyorsaniz cenneti !
Alin cennetinizi götünüze sokun !.. 

" Muayene " !...


lundi 15 décembre 2014

dimanche 14 décembre 2014

"Paralel devlet !..." ..." Etat parallèle " .Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt
hainiyim, ben vatan hainiyim.
Vatan çiftliklerinizse,
kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,
vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan,
vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa,
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,
ben vatan hainiyim.
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla :
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

lundi 8 décembre 2014

Belgique...Gündem !..


" Tiyatro " !..


Tiyatrolar güresçiye emanet....

" Black Man " !..


OSMANLI TARİHİNDEN...Osmanlı’mi dediniz ?
Iyi okuyunuz bu yaziyi ...

" Biliyorsunuz, Türk milliyetçilerinde ve İslamcılarında hep Osmanlı İmparatorluğu özlemi vardır. ımparatorlugun 600 yıllık saltanatının simgesi padişahların portreleri süsler onların duvarlarını.
Bu Osmanlı sevgisini resmi ideoloji de yineler; okullar onların kahramanlıklarını vb. anlatır. Peki, ‘şanlı Mirasları’yla övünülen ve aynı zamanda hilafet makamının da temsilcisi durumunda olan- Osmanlı padişahları örnek alınması gereken ‘kahramanlar’ mıydı, yoksa.
Osmanlı saraylarında yaşananlar bu soruyu aydınlatabilir. Eceliyle ölen tek bir Osmanlı padişahînin, sadrazamın, şehzadenin hemen olmadığını söylersek, ‘şanlı geleneğe’ biraz ışık tutmuş olabiliriz. Evet, bunların hepsi sarayların kalın duvarları arkasında dönen komploların kurbanı olmuşlardır.
Zaten bir müddet sonra Fatih Sultan Mehmet, ünlü ‘kanunname’siyle “devletin bekası için” baba, kardeş, amca, anne vs. akrabaları öldürme hakkını yasallaştırır.
600 yıllık saltanatın sadece saraylarda yaşananları sadece Osmanlı padişahlarının kendi ailelerine yaptıkları, ‘şanlı miras’ hakkında bir hayli aydınlatıcı olabilir.
Kuruluşla başlayan gelenek
Osmanlı devletinin kurucusu Osman bey’le birlikte aile içi cinayetler dizisi başladı. Osman Bey, öz amcası Dündar bey’i kendi elleriyle boğarak öldürdü ve cesedini sergiledi.
Birinci murat hızını alamadı
I.Murat, babadan okula gecen saltanat geleneğini bozarak, padişah olması gereken ağabeyi Halil’i öldürüp tahta geçti. Tahta geçtikten sonra diğer kardeşi İbrahim’i de öldürttü. Daha sonra öldürecek kardeş ya da akraba bulamayınca, öz oğlu Savcı Bey’i öldürüp cesedini şehrin merkezine astı.
Soy kurutucu Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt’ın tahta geçtikten sonra yaptığı ilk iş, on kardeşini vahşice boğazlamak oldu. Zaten ‘Yıldırım’ unvanını kardeşlerini öldürmekteki çeviklikten dolayı almıştır. Yıldırım Beyazıt İran’a esir düşünce, onun yerine geçen oğlu celebi Mehmet, kardeşi İsa’yı boğdurttu.
İkinci, birinciyi aratmadı
I.Murat tahta geçince Osmanlı cinayet geleneğini sürdürdü. Kardeşi Mustafa’yı öldürttü, diğer kardeşlerinin gözlerine ‘mil’ çektirdi. Amcası Mustafa’yı kendi elleriyle öldürdükten sonra ibret olsun diye cesedini Edirne surlarına astırdı. Daha sonra alelacele bir ferman yayınlayarak ahaliyi amcasının cesedini izlemeye zorladı. Ceset, asıldığı yerde çürüdü.
Bebek öldürten Fatih
İstanbul’u fethiyle ünlenen, kimi çevrelerce Atatürk’ten daha büyük kabul edilen, İslamcılar ve milliyetçilerin adeta kutsal bir aziz olarak sundukları Fatih Sultan Mehmet’in kundaktaki kardeşini boğdurarak öldürttüğünü biliyor muydunuz?
Fatih, saltanat ailesi cinayetlerini yasallaştırmasıyla ünlenmiştir.
Ölüm Cem’i İtalya’da buldu
Fatih öldükten sonra iki oğlu hayatta kaldı: I.Beyazıt ve Cem. Tahtı I.Beyazıt alınca, Cem İtalya’ya kaçtı. Beyazıt İtalya’ya kaçan kardeşi Cem’in peşini bırakmadı. Önce Cem’in ülkede kalan çocukları Oğuz Han ve Ahmet Paşa’yı öldürttü. Daha sonra yüklüce rüşvet ödeyerek İtalya’da yaşayan kardeşini boğdurttu.
Yavuz’un heybesinde insan kellesi
Sadrazamının kellesini kendi elleriyle kestikten sonra kanlı kelleyi aylarca yanında taşıyan Yavuz, ise kardeşleri Şah, Alem Şah, Mahmut ve Mahmut’un oğulları Mehmet, Musa, Emin, Orhan ve Osman’ı boğdurtmakla başlamıştı. Sonra büyük ağabeyi Korkut’u öldürdü. Kardeşi Ahmet’le yaptığı Yenişehir savaşını kazanınca kardeşi Ahmet’e ağır işkence ederek öldürttü, ölüsünü sergiledi. Amcasının Bursa’da bulunan beş oğlunu İstanbul’a getirterek öldürdü ve böylece kendisinden başka soyunda insan bırakmadı. Yavuz ayrıca 50 bin Alevi’yi öldürmekle de nam salmıştır.
‘talihsiz’ padişah I.Süleyman
Kendisinden önceki padişah bütün soyunu öldürdüğü için I.Süleyman’a öldürecek akraba kalmamıştı. O da araştırdı, soruşturdu, nihayet Rodos adasında yasayan Fatih’in torunu Cem’in oğlunu buldu ve öldürttü. Kısacası, Osmanlı soyunun öldürecek akraba bulamama konusunda en şanssız padişahıdır birinci Süleyman.
Kanuni’nin kanlı kanunu
İslamcıların ‘iki cihanın padişahı’ olarak andıkları Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı saltanatının en vahşi padişahı olduğunu biliyor muydunuz? Kendi öz oğlunun öldürülmesini zevkle izleyen bir insan nasıl yüceltilebilir?
Cellât bile Kanuni’nin oğlu Mustafa’ya acımış, onu öldürmek istememişti. Kanuni öfkeyle cellâdın üzerine yürüyerek oğlunun asılmasına yardım etti. Cellât, Kanuni’nin bu vahşeti karşısında dona kalır. Babasının gaddarlığına tanık olan Kanuni’nin ikinci oğlu Beyazıt, korkup İran’a kaçtı. Kanuni İran’a rüşvet vererek bu oğlunu da İran’da boğdurdu. Bununla yetinmeyen Kanuni İran’da yaşayan Beyazıt’ın dört çocuğunu da (öz torunlarını) öldürttü. İşte örnek adalet!
Yeni rekorlar kırılıyor
III. Murat tahta geçer geçmez 5 kardeşini öldürttü. Ama kardeş cinayetleri rekoru III. Murat’ta değil. III. Murat’ın yerine tahta gecen III. Ahmet, babasının öldüğü gün tam 19 kardeşini boğazladı. Öldürecek kardeş, akraba kalmayınca kendi öz oğlunu uykuda boğdu.
Öz anneye işkenceli ölüm
IV. Murat 4 kardeşini öldürdükten sonra, öldürülecek akraba bulamayınca annesi Kösem Sultan’ı işkence ederek oldurttu.
IV. Murat’ın yerine gecen IV. Mustafa ise III. Selim’i oldurdu. Cesedi kazıklara çakarak yaban hayvanlarına yem yaptı.
Her tür akraba cinayeti var
IV. Mustafa III. Selim’i sarayda vücudunu kılıçla parça doğrayıp öldürdükten sonra, tahtta uzun sure kalamadı. Onun yerine gecen II. Mahmut Osmanlı geleneğini sürdürdü. Tahta geçer geçmez IV. Mustafa’yı öldürmekle siftah etti. Sonra IV. Mustafa’nın annesini zehirletti. Bursa’da sürgünde ölen III. Mustafa’nın karısını ve çocuklarını İstanbul’a getirterek boğdurdu.
Cinayetler şurup gitti. Bu cinayetler zincirine Yedikule zindanlarında yeniçeriler tarafından ırzına geçildikten sonra işkenceyle öldürülen genç Osman’ı, zehirlenerek öldürülen sultan II. Ahmet’i ve yüzlerce veziri ekleyebiliriz.
Anlattıklarımız denizde bir damla gibi. Babalarını, annelerini, kardeşlerini, amcalarını, çocuklarını ve torunlarını iktidar uğruna kendi elleriyle öldüren bir geleneğin halklara ne yapacağını/yaptığını ise varın siz hesap edin.
İste miras bu. İster sahip çıkın, ister reddedin."