KARIKATORIAL

KARIKATORIAL
Tanitim

jeudi 5 avril 2012

6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü !..

Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve Ali Şükrü Bey Unutulmasın!
Türkiye basın dünyası her yıl olduğu gibi bu yıl da 6 Nisan günü öldürülen gazetecileri anıyor. Faili meçhul siyasal cinayetlerin daha yoğun biçimde tartışılabildiği günümüzde bu anma özel bir önem taşıyor.
Serbesti Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi’nin 1909’da Galata Köprüsü üzerinde kurşunlanarak öldürülmesinden hareketle 6 Nisan'ı “öldürülen gazeteciler günü” ilan eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)'nin listesinde öldürülen 62 gazetecinin isimleri yer alıyor.

Ancak Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP), 6 Nisan dolayısıyla yayınladığı bildiride, 1909’dan bugüne kadar 103 yılda 112 gazeteci ve yazarın öldürüldüğünü, çoğunun da “faili meçhul” adı verilen, aslında failleri belli sokak infazlarıyla, gözaltında kaybetme saldırılarıyla yaşamlarını yitirdiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, saldırıların odağında Türk, Kürt ve Ermeni basınından muhalif gazeteci ve yazarlar bulunuyor. TGC’nin hazırladığı 62 kişilik öldürülen gazeteciler listesinde 1915 yılında öldürülen Ermeni gazeteciler yer almıyor. Kürt basınından ve Türk basınından öldürülen gazeteciler konusunda da bazı eksiklikler bulunuyor.

TGDP bu eksiklikleri 2 yıl kadar önce bir dosya halinde TGC'ye sunmuş, geçtiğimiz yıl Ragıp Zarakolu da tutuklanmadan önce Ermeni gazetecilerle ilgili olarak TGC’ye başvuruda bulunmuştu.

TGDP'nin tüm bu eksikleri içeren listesini ekte sunuyoruz.

Ancak, öldürülen gazeteciler listesindeki üç önemli eksikliğe daha dikkati çekmek istiyoruz. Her biri Türkiye'de muhalif gazeteciliğin bedelini hunharca öldürülerek hayatlarıyla ödemiş olan üç gazeteci:

Mustafa Suphi
Ethem Nejat
Ali Şükrü Bey

Mustafa Suphi, 1908 Meşrutiyet'inin ilanından sonra Türkiye'de Tanin, Servet-i Fünun ve Hak gazetelerinde makaleler yazdığı gibi, İfham gazetesinin editörlüğünü yapmıştır. İttihat ve Terakki'ye muhalefetinden dolayı Sinop'a sürgün edilmiş, hapisten kaçtıktan sonra da gittiği Rusya'da Şubat 1918'den itibaren Yeni Dünya adlı bir gazete çıkartmıştır.
Ethem Nejat, ilk sayısı 1919'da Berlin'de çıkan, yayınını daha sonra İstanbul'da sürdüren Kurtuluş gazetesinin, ardından yine İstanbul'da yayınlanan Aydınlık gazetesi'nin kurucu ve yazarlarındandır.


Rusya'da sürgündeyken Türkiye Komünist Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Mustafa Suphi ve Ethem Nejat, kurtuluş savaşına katılmak üzere sürgünden dönüşlerinde Ankara Hükümeti'nin hazırladığı bir komplo sonucu yoldaşlarıyla birlikte 28-29 Ocak 1921'de Karadeniz'de boğularak öldürülmüşlerdir.


Ali Şükrü Bey ise Birinci Meclis'te muhalif kanadın önde gelen isimlerindendir ve Mustafa Kemal’in Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'ne karşılık 19 Ocak 1923'ten itibaren Tan Gazetesi'ni yayınlamağa başlamıştır. Mustafa Suphi'ler cinayeti gibi birçok karanlık olayı aydınlatmak için mücadele veren Ali Şükrü Bey, 26-27 Mart 1921'de, Mustafa Kemal'in muhafızı Topal Osman tarafından katledilmiştir.


Üç gazetecinin trajik ölümleri konusunda ayrıntılı bilgiler, değerli araştırmacı Ayşe Hür'ün Taraf gazetesinin 25 Ocak 2009 ve 1 Nisan 2002 tarihli sayılarında yayınlanan "28 Kânunisânî'yi unutma!" ve "Ali Şükrü Bey ve Topal Osman" başlıklı yazılarında mevcuttur.

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının öldürülmesi konusunda ilk yazıları 60'lı yıllarda Ant Dergisi'nde*, sürgün yıllarında da İnfo-Türk'te iki cilt halinde yayınlamış bir gazeteci ve TGC'nin en eski üyelerinden biri olarak, Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve Ali Şükrü Bey'e basın tarihimizde hakettikleri yerin verilmesini talep ediyorum.

Doğan Özgüden
http://www.info-turk.be

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire