KARIKATORIAL

KARIKATORIAL
Tanitim

jeudi 29 septembre 2011

4.ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ҪETĺN DOGAN' I ANIYORUZ !..

SONBAHAR GELDI …
Sararan yapraklarin usul usul topraǧa düșmesiyle sonbaharɪn geldiǧini anlarɪz..
Ama, insan ömrünün sonbaharɪ yok ki..
Saçlarɪmɪza düșen aklar mɪdɪr *omrümüzün

sonbaharɪna geldiǧimizin habercisi ?
Ya da yastɪǧɪmɪza düșen saçlarɪmɪz mɪ ?
Ölümün hiç kimseye yakɪșmadɪǧɪ gibi, Ҫetin Doǧan’a da hiç yakɪșmadɪ, daha baharɪnda hayatɪn henüz 43’ünde..
Ve gri,ve soǧuk, ve ɪslak ülkede, gökyüzünden boșalan yaǧmur altɪnda hattat sanatçɪsɪ Ҫetin Doǧan’ɪ topraǧa verdik..
Bir yanda Türkçe gözyașlarɪ, bir yanda Arapça dualar eșliǧinde..
Evere Belediye’sinin, Müslümanlar için ayɪrdɪǧɪ kabristanda

« gurbette ölüm » ü yașadɪk.
« Bizim kușakta da yaprak dökümü bașladɪ » diyen Sabri gibi,

bizlerin de ilk kez yolu düștü Evere kabristanɪna..çok sɪk uǧramamak umudu diledik içimizden..
Turgay erken ayrɪldɪ bütün duygusallɪǧɪyla dayanamadɪ.
Karikatürist ĺsmail Doǧan, beyaz güvercin uçurdu,
kardeșinin ardɪndan.. Beș kardeșten en gencini topraǧa verirken. :

Oldu mu şimdi kardeşim? ..
Biliyorum, ölümden de korkmazsin sen!
Her zaman ki gibi, dikbaşlɪsɪn ..
Daha kɪrküçündesin ama,
Tutuyorsun Kafa, OLUME bile!

Hattatsɪn ama sen yazɪyɪ yazmaz
Dantel gibi örerdin ..
Senin kadar beyaz güvercin çizen, var midir acaba ?
Hiç sanmam!
Savaş'a inat , o kadar çok Barɪş'ɪ çizdin ki ..

Oldu mu şimdi kardeşim? ..
O çizdiǧin beyaz güvercinlerinle,
Gidiyorsun şimdi ebedii, yolculuǧuna,
Bizleri arkanda bɪrakarak ..

Biz ne yapacaǧɪz şimdi,
O güvercinlerin de olmayɪnca? ..
Ben söyledim onlara ama!
Bana söz verdiler,
Sana iyi bakacaklarɪna ...

Her yɪldɪzlɪ akşamlarda ,
gökyüzünde yildizlara bakip,
O beyaz güvercinlerinle,
Seni geçerken göreceǧim..” ..


diye seslendi ĺsmail Doǧan

SABAH GAZETESI BRÜKSEL TEMSĺLCĺSĺ
FĺKRET AYDEMĺR”ĺN KÖŞE YAZISI
Dernegimizin bir faaliyetinde,PALAIIS DES BEAUX-ARTS SERGISINDE


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire