KARIKATORIAL

KARIKATORIAL
Tanitim

mardi 12 avril 2011

BĺNFĺKĺR KARĺKATÜR OKULUNDAN !..( BRUXELLES )

Binfikir ekibiyle üç sene evvel, Karikatür okulu için kollarɪ sɪvamɪștɪk… Bu karikatür projesiyle sadece Belçika Brüksel’de deǧil, Avrupa’da bir ilki gerçekleștiriyorduk… Öǧretmen olmasam da, tek pusulam, onlara bu sanatɪ sevdirmekti.. Derslerde, çocuklarɪn düșüncelerini çizgilere dökmekteki kabiliyetlerini görünce Çocukça sevindim…Yüreǧimde onlarɪn coșkularɪnɪ, sevinç ve üzüntülerini paylaștɪm.. Onlarɪn artɪk ellerinde,kendilerini ifade edebilecek bir aracɪ var.. » Karikatür « Her çarșamba günleri, biz çizgi dünyamɪzda düșünerek eǧleniyoruz.. 23 Nisan çocuk bayramɪnda çizdiklerimizi sizlerle paylașacaǧɪz .. Semdin ( 7 ans ) Bu portremi çizen öǧrencim okulun en küçüǧü Şemdin !..Yedi yașɪnda !.. Şu bacak kadar çocuktaki kabiliyeti bakɪn !..Gel de mutlu olma !..
Kubra ( 12 ans )

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire