KARIKATORIAL

KARIKATORIAL
Tanitim

vendredi 10 septembre 2010

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Basın açıklaması


Türkiye'de basın özgürlüğü mücadelesi
veren örgütlü gazetecileri destekliyoruz
Türkiye'de 48 gazeteci cezaevinde...

700'ün üzerinde gazeteci, haklarındaki davalar nedeniyle TCK, Basın Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunlarındaki bazı maddelere dayandırılarak hapis cezası ile karşı karşıya...

Türkiye'de çok sayıda gazeteci meslek örgütleri temsilcileri kısa bir süre önce biraraya gelerek gazetecilere hapis cezalarının kaldırılması ve halen tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılması için kampanya başlattılar. Bunu örgütlü bir biçimde yürütmek için Gazetecilere Özgürlük Platformunu kurdular. İlk olarak yazıları nedeniyle hiçbir gazetecinin tutuklanmaması gerektiğini vurgulayan Gazetecilere Özgürlük Platformu, tutuklu gazetelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Daha önce çeşitli gazeteci örgütlerince kurulmuş olan G-9 Gazeteci Örgütleri Platformu da kısa bir süre önce tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılması ve basın özgürlüğü için yasalarda köklü değişiklik yapılması çağrısında bulunmuştu.

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), başta "Gazetecilere Özgürlük Platformu" ve "G-9 Gazeteci Örgütleri Platformu" olmak üzere Türkiye'de basın özgürlüğü için mücadele eden tüm girişimlerin yanındadır.

Biz de onlar gibi "Özgür gazetecilik varsa, özgür toplum vardır" diyoruz.

Anavatanımızda basın özgürlüğü mücadelesini yürüten gazeteci örgütlülüklerini destekliyoruz.

Gürsel Köksal
ATGB Başkanı

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire