KARIKATORIAL

KARIKATORIAL
Tanitim

dimanche 13 septembre 2009

ÊTRE OUVRIER !.. ĺŞҪĺ OLMAK !..

LE LICENCIEMENT DES OUVRIERS CONTINUE !..

Belçika’da ișçiler, fabrikalardan topluca ișlerinden atɪlɪyor!
Sadece Brüksel’de ișsizlik 1OO.OOO’leri aștɪ...
Anvers ve diǧer șehirlerde, fabrikalar tek tek kapanɪyor
Böyle giderse artɪk ișçilik te tarihe karɪșacak..

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire