KARIKATORIAL

KARIKATORIAL
Tanitim

lundi 28 septembre 2009

GHETTOS !.. GETTOLAR !..

Ҫoğunlukla yabancɪlarɪn yașadɪğɪ, yani bizlerin yașadɪğɪ bu mahalleler devamlɪ sɪkɪ polis gözetimi altɪnda …
Bu gettolarda yașayan her yabancɪnɪn, polisler tarafɪndan
potansiyel suçlu gibi muamele görmesi, bazen sokak çatɪșmalarɪna da sahne olmakta..ĺșsizliğin, yetersiz eğitimin, ayrɪmcɪlɪğɪn kol gezdiği bu semtler,

« zone de non-droit « olarak adlandɪrɪlmakta…
( yani hiçbir kanunun giremediǧi yer...kontrol dɪșɪ )

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire