KARIKATORIAL

KARIKATORIAL
Tanitim

dimanche 16 août 2009

Magistrats belges accusés de corruption !..

La justice !..

Belçika’da yargɪçlarda satɪn alɪnɪr !.
Belçika’nɪn en yüksek yargɪçlarɪ , « Sabena ve Sobelair « hava șirketlerinin ve « Fortis « bankasɪnɪn satɪlɪşɪ ile ilgili dosyalarda usulsüzlük ve yolsuzluk yapmakla suçlanɪyorlar !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire