KARIKATORIAL

KARIKATORIAL
Tanitim

dimanche 14 juin 2009

BABALAR GÜNÜNDE SENI ÖZLEMLE ANIYORUZ !

HOMMAGE ! A NOTRE PÈRE !
L’HOMME DE COMBAT SOCIALISTE !

Varlɪğɪnɪ Sosyalizme ve insanlɪǧa adamɪș,
devrimci insan 15-03-1925 Yugoslavya ( Köprülü Kizildogan köyü) doǧumlu öǧretmenimiz, Babamɪz, yazar :

Abdullah KIZILDOĞAN’ ɪ

4.ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE SAYGI ve SEVGĺYLE ANIYORUZ !

1 commentaire: